PIGEON PRODUCENT BIELIZNY
wyszukaj
zaawansowane

Informacje
Przeciągnij produkt do koszyka
Produkt został dodany do koszyka

Koszyk jest pusty, przeciągaj produkty

Klauzula informacyjna newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych Pigeon Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko SP.J. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pigeon Anna Andruszkiewicz, Edyta Kośko SP.J. zwana dalej zwana ADO. W każdej kwestii związanej z danymi osobowymi może się Pan/Pani skontaktować na e-mail: biuro@pigeonbielizna.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

    1. Przesyłania newslettera, na który Pan/Pani się zapisała (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO),

    2. marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,

    3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cle przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
 

loading